နယ်နိမိတ်ကဏ္ဍ

          ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်အထိ ဘဘစစ်ဆင်ရေးဖြင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ - ၈၆ ခုနှစ်တွင် မှတ်တိုင်ပေါင်း (၁ဝ၆) တိုင...

          ၁၉၈၇ - ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်နိမိတ်၏ မဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းအပိုင်းအား နယ်နိမိတ်ပူးတွဲတိုင်းတာ သတ်မှတ်၍နယ်နိမိတ်ရည်ညွန်...

          ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်း နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ၁၉၉၆ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင် (၇) တိုင်နှင့်...

          ၁၉၉ဝ-၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတလျောက်ရှိ မြန်မာ-လာအိုနယ်နိမိတ် အရှည်မိုင်ပေါင်း ( ၁၄၉ ) မိုင်အား နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နယ်နိမိ...

          ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အတွင်း နယ်နိမိတ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၉၄-၉၅ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် နယ်နိမိတ်မှတ...

Go to top