မြေပုံအခန်းကဏ္ဍ

          မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီ အချိန်ကာလမှစတင်ပြီး သုံးစွဲလာခဲ့သည့် Topographical Map များမှာ Lambert Projection အရိပ်ချစနစ်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသည့် မြေပုံများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံကျယ်ဝန်းမှု အနေအထားသည် အရှေ့နှင့်...

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ မြေပုံများကို ရေးဆွဲ ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။

          (က)    UTM မြေပုံ                                 ( ၁:၅၀,၀၀၀ စကေး )
          ( ခ)     UTM မြေပုံ                          ...

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ တိုင်းတာရေးဆွဲ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် မြေမျက်နှာပြင်ပြမြေပုံများကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ
ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးပြီး လုံခြုံမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ထားရှိရန်မလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်မြေပုံနှင့်...

Go to top