အကြောင်းအရာ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ အကျယ်အဝန်း၊ မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားတို့ကို တိုင်းတာ ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးတွဲတိုင်းတာသတ်မှတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနသည် အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

...

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ မြေပုံများကို ရေးဆွဲ ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။

          (က)    UTM မြေပုံ                                  ( ၁:၅၀,၀၀၀ စကေး )
          (ခ)     UTM မြေပုံ                                  ( ၁:၁၀၀,၀၀၀ စကေး )
          (ဂ)     UTM မြေပုံ                                  ( ၁:၂၅...

          မြေတိုင်းလုပ်ငန်းများ အစဉ်ခေတ်မီတိုးတက်နေစေရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မြေတိုင်းပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း၌ မြေတိုင်းသင်တန်းများကို ခေတ်မီနည်းပညာရပ်များပေါင်းစပ်ကာ စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျက် ရှိပါသည်။ မြေတိုင်းသင်တန်းများသို့ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ သန္ဓေဝန်ထမ်း...

Go to top