သတင်းများ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာ...

ပညာရည်ချွန်ဆု ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်...

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ ကျင်းပခြင်း

          မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိ...

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ...

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာ...

Pages

Go to top