သတင်းများ

ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းက...

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံမြေတိ...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ ArcGIS Enterprise Software အကြောင်း နည်းပညာသရု...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica Geosystems မှ DMC III Camera ၊ CityMappe...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲ(ပြင်ဦးလွင်မြို့)မှ ဝန်...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို ( ၁၅ - ၇ - ၂၀၁၆...

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်...

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းဌာနများ အစည်းအဝေးကို ( ၁၃ - ၆ - ၂၀၁၆ )  ရက်နေ...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica, Aibotix X6 (UAV with Airborne GPS) ကိုင...

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊    ပြင်ဦးလွင်မြို့၊   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်...

Pages

Go to top